Gmina z dobrą energią

Na rzecz zmian niekorzystnego stanu rzeczy wszystkie samorządy Subregionu Zachodniego (25 gmin oraz 3 powiaty) podjęły wspólną kampanię na rzecz walki z niską emisją i poprawy jakości powietrza.

„Gmina z dobrą energią!” to modelowa kampania informacyjno-edukacyjna, której celem jest szerzenie wiedzy na temat niskiej emisji (przyczyny, konsekwencje zdrowotne) oraz metod walki z nią – termomodernizacja, efektywne ogrzewanie budynków, odnawialne źródła energii.

W ramach kampanii zaprezentowano jej kolejny element – pierwszy z dziesięciu filmów edukacyjnych, w którym m.in. o tym czym jest zjawisko niskiej emisji, skąd się bierze i dlaczego lepiej dla naszego zdrowia będzie, jeśli potraktujemy je poważnie.