Decyzją Komitetu Monitorującego Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska projekt pn. „Zintensyfikowanie współpracy transgranicznej straży miejskich w Karwinie i Jastrzębiu-Zdroju” znalazł się w gronie projektów zatwierdzonych do dofinansowania. Ogólna wartość projektu wynosi 190 205,77 EUR, przy czym dla Jastrzębia-Zdroju przypadło 67 769,10 EUR. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego wsparł projekt w wysokości 161 6674,89 EUR.

1 lutego br. rozpoczyna się realizacja zaplanowanych wspólnych działań. Jednym z podstawowych, wpływających na jakość współpracy służb mundurowych jest modernizacja systemu komunikacyjnego w Karwinie, dzięki czemu będzie możliwe nawiązanie natychmiastowego, bezpośredniego połączenia w cyfrowej jakości. Łączność wykorzystywana będzie przez służby m.in. podczas rozwiązywania problemów mieszkańców miast przebywających z drugiej strony granicy i w trakcie sytuacji kryzysowych wymagających włączenia służb z obu stron granicy.

Postępująca popularyzacja turystyki rowerowej oraz związane z tym nasilenie ruchu rowerowego pomiędzy mieszkańcami Jastrzębia-Zdroju i Karwiny generuje potrzebę wdrożenia systemu umożliwiającego identyfikację sprzętu mogącego ulec zagubieniu lub kradzieży. Dzięki pozyskanym środkom będzie możliwe wprowadzenie nowoczesnego, jednolitego systemu znakowania rowerów i jego identyfikację po obu stronach granicy. Warto zaznaczyć, iż system ten jest stosowany nie tylko przez miasta uczestniczące w projekcie.

W ramach realizacji projektu powstaną również filmy profilaktyczne, obejmujące tematy związane m.in. z bezpieczeństwem dzieci w ruchu drogowym czy edukacją ekologiczną. Filmy te, ukazujące dobre praktyki realizowane obecnie przez służby mundurowe po obu stronach granicy, mają za zadanie wykształcenie wśród młodych mieszkańców pewnych stałych zachowań, które wpłyną na poprawę ich bezpieczeństwa, a także przyczynią się do podniesienia stanu świadomości dotyczącego sytuacji zagrażających ich życiu i zdrowiu. Założeniem tego działania jest także oswojenie dzieci z widokiem umundurowanych funkcjonariuszy Straży Miejskiej niosących pomoc w trudnych sytuacjach oraz zaznajomienie z aspektami ich pracy.

Aby wspólny projekt oraz wszelkie inne działania podejmowane w ramach transgranicznej współpracy mogły przebiegać w sposób naturalny i profesjonalny, funkcjonariusze udoskonalą swoje umiejętności uczestnicząc w kursie językowym. Opanowanie języka obowiązującego po drugiej stronie granicy niewątpliwie będzie miało wpływ na jakość działań podejmowanych w stosunku do grup docelowych projektu – mieszkańców miast partnerskich  i turystów.

Wszelkie aspekty dotyczące realizacji projektu a także dalszej współpracy, omówione zostaną na zaplanowanych konferencjach i warsztacie, w których wezmą udział przedstawiciele służb mundurowych z obu miast oraz innych podmiotów działających w Jastrzębiu-Zdroju i Karwinie,  wpisujących się w tematykę bezpieczeństwa i porządku w gminach.

Zakończenie projektu zaplanowano na czerwiec 2019 roku. Podana data nie zamyka jednak możliwości dalszej współpracy straży miejskich w Jastrzębiu-Zdroju i Karwinie. Projekt ten ma zainicjować i ułatwić kolejne wspólne działania w obszarze bezpieczeństwa publicznego w przygranicznym pasie Euroregionu Śląsk Cieszyński.

 

Logo_cz_pl_eu_barevne

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska