Projekt Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego (OWES) jest realizowany w ramach partnerstwa przez Miasto Jastrzębie-Zdrój, Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, Miasto Żory i Powiat Wodzisławski. Oferta OWES jest skierowana do organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw społecznych i osób indywidulanych, zainteresowanych rozpoczęciem działalności w sferze ekonomii społecznej. Wszystkie usługi w ramach OWES, m.in. szkolenia oraz doradztwo, w tym specjalistyczne z zakresu prawa, księgowości i marketingu są bezpłatne.

logo_akses

Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zainteresowanych skorzystaniem z doradztwa zapraszamy do Jastrzębskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Wrzosowa 12a tel. 32 471 95 55

mail: iprzybylska@um.jastrzebie.pl

Informacji udziela również specjalista ds. ekonomii społecznej – Ewa Gutowska tel. 32 47 85 151

 

W ramach projektu OWES można się starać o dofinansowanie stworzenia miejsca pracy w istniejących lub nowotworzonych przedsiębiorstwach społecznych.

 

Nabór osób i podmiotów zainteresowanych tworzeniem miejsc pracy w istniejących lub nowotworzonych przedsiębiorstwach społecznych trwa od 1 do 15 lutego 2017 r.

 

Nabór ma charakter dwuetapowy:

I etap – nabór osób i podmiotów zainteresowanych otrzymaniem wsparcia doradczo-szkoleniowego w zakresie utworzenia i/lub funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego;

II etap – nabór biznesplanów (tylko wśród osób i podmiotów zakwalifikowanych do uczestnictwa w I etapie) i możliwość uzyskania jednorazowej dotacji do wysokości 20 000 zł na jedno tworzone miejsce pracy oraz wsparcia pomostowego (tylko w przypadku nowotworzonych przedsiębiorstw społecznych).

 

9 lutego odbędzie się spotkanie informacyjne dla zainteresowanych ostatnim naborem OWES.

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 16:30 w siedzibie Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, przy ul. Kościuszki 22/5 w Rybniku.

 

Osoby zainteresowane są proszone o potwierdzenie udziału w spotkaniu: tel. 32 739 55 12 w.105 lub e-mail: izabella.kaznowska@cris.org.pl

 

Szczegółowe informacje, Regulamin OWES Subregionu Zachodniego oraz inne dokumenty dotyczące naboru są dostępne na stronie Lidera projektu – Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS pod linkiem: http://www.cris.org.pl/informacje/wszystkie/zobacz/Nabor-OWES-2017

Kontakt z biurem OWES w Rybniku w sprawie naboru:

tel.: 32 739 55 12 w. 105

mail: izabella.kaznowska@cris.org.pl

12