Parkowanie na miejscu przeznaczonym dla inwalidy

Można przeprowadzać akcje uświadamiające, pouczać, czasami też nałożyć mandat karny. Zdecydowana większość kierowców z szacunkiem traktuje osoby uprawnione do parkowania na wyznaczonych miejscach i honoruje ich dodatkowe prawa. Świadczą o tym m.in. telefony do Straży Miejskiej z prośbą o podjęcie interwencji w przypadku zauważenia nieprawidłowości.

Niewątpliwie każdy powinien mieć świadomość, iż „koperta” to uprawnienie, do którego mają prawo konkretne osoby posiadające specjalną kartę parkingową. Straż Miejska w ramach codziennej służby podejmuje interwencje wobec kierowców, którzy tych zasad nie przestrzegają. Strażnicy sprawdzają również prawidłowość oznakowania miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Zdarzają się sytuacje, kiedy z uwagi na nieprawidłowe oznakowanie strażnicy nie mają możliwości podjęcia interwencji. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy oznakowanie jest niezgodne z obowiązującym rozporządzeniem lub namalowane jest niechlujnie, bez zachowania określonych w przepisach wymiarów. W sezonie zimowym zarządcy terenu powinni też zwrócić uwagę na widoczność oznakowania poziomego. Gdy opady śniegu nie pozwolą na jednoznaczne odczytanie tego rodzaju oznakowania, to przy braku znaków pionowych funkcjonariusze nie mogą podjąć dalszych czynności. Z doświadczeń funkcjonariuszy wynika, że najlepszym sposobem oznakowania miejsca jest stosowanie oznakowania zarówno poziomego jak i pionowego, oczywiście z zachowaniem wytycznych określonych stosownymi przepisami.

W przypadku pozostawienia pojazdu na miejscu wyznaczonym bez pozostawienia w nim w widocznym miejscu obowiązującej karty parkingowej, kierujący musi liczyć się z konsekwencjami. Zgodnie z obowiązującymi przepisami za parkowanie pojazdu na miejscu przeznaczonym dla osób z niepełnosprawnością bez ważnej karty parkingowej grozi mandat karny w wysokości 500 zł. Kierowca otrzyma również 5 punktów karnych.

Właśnie takie konsekwencje poniósł kierowca pojazdu, który 3 lutego bez wymaganego pozwolenie parkował pojazd na prawidłowo oznaczonym miejscu postojowym dla inwalidów na ulicy Turystycznej.