Dofinansowaniu podlegać będą projekty dotyczące zakupu przez wnioskodawcę usługi proinnowacyjnej wspierającej wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej o charakterze technologicznym w przedsiębiorstwie wnioskodawcy. Usługa musi być świadczona przez akredytowane instytucje otoczenia biznesu.

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

do 70%  .Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie wynosi 32 760 000 zł.

  • WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ DO MARCA 2017

Szczegółowe informacje znajdują się na str. www:

Pytania można przesyłać na adres poczty elektronicznej: info@parp.gov.pl i telefonicznie 22 432 89 91-93.