Akcja krwiodawstwa

We współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Raciborza, miasto Jastrzębie-Zdrój organizuje kolejną akcję krwiodawstwa.  Akcja przeprowadzona zostanie 9 lutego w mobilnym ambulansie do poboru krwi.

Ambulans zaparkuje na parkingu przy urzędzie miasta i w godzinach 10.00-16.00 będzie można wziąć udział w akcji krwiodawstwa. Osoby pełnoletnie, chętne do oddawania krwi, muszą posiadać dokument tożsamości. Dodatkowych informacji udziela Wydział Polityki Społecznej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój tel/fax 32 47 85 391; psm@um.jastrzebie.pl.

Przygotowano także harmonogram akcji w roku 2017 – akcje odbędą się jeszcze:

  • 9 marca,
  • 13 kwietnia,
  • 11 maja,
  • 8 czerwca,
  • 13 lipca,
  • 10 sierpnia,
  • 14 września,
  • 12 października,
  • 9 listopada
  • 14 grudnia

 

 fot. Maciej Gucik