Ministerstwo Zdrowia ogłosiło 31 stycznia otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych zawartych w Programie współpracy Ministerstwa Zdrowia z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku. Realizacja zadań zaczyna się 1 maja a kończy 1 grudnia 2017 r.

W programie tym, zaplanowano na 2017 rok kwotę w wysokości 700 000 zł na następujące zadania publiczne:

  • Akcja edukacyjna i informacyjna dotycząca obecności alergenów w żywności oraz zagrożeń z tym związanych;
  • Program edukacyjny mający na celu zwiększenie świadomości społecznej
    w zakresie zagrożeń wynikających z niewłaściwego stosowania, nadużywania produktów leczniczych dostępnych bez recepty (OTC) i suplementów diety oraz ich interakcji z innymi lekami;
  • Program edukacyjny skierowany do osób z cukrzycą mający na celu zwiększenie świadomości żywieniowej tych chorych, połączony z nauką samokontroli, umiejętnością podawania insuliny oraz samoobserwacji i profilaktyki powikłań cukrzycy;
  • Program informacyjno-edukacyjny na temat choroby Alzheimera dla osób chorych i ich opiekunów;
  • Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej z zakresu pierwszej pomocy.

Oferty można składać do 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia (tj. od 31.01.2017). Wybór ofert zostanie ogłoszony w terminie do 1 kwietnia 2017 r.

Wypełnione oferty należy przesyłać na adres:

Ministerstwo Zdrowia, Departament Zdrowia Publicznego

  1. Miodowa 15, 00-952 Warszawa z dopiskiem na kopercie: „Organizacje pozarządowe – konkurs ofert (należy podać numer i nazwę Programu)”. Więcej informacji na stronie Ministerstwa Zdrowia.