Od 6 lutego podmioty ekonomii społecznej mają możliwość uzyskać w Towarzystwie Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych, pożyczkę na preferencyjnych warunkach, którą będą mogły spożytkować na finansowanie ich działalności (także na stworzenie nowych miejsc pracy).

Środki, o które mogą ubiegać się podmioty, pochodzą z unijnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). łączna ich suma wynosi 28,7 mln. zł.

Do uzyskania pożyczki są uprawnione mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,  społeczne start-upy  jak i przedsiębiorstwa społeczne działające na rynku dłużej niż rok. Pożyczki są oprocentowane, a jego wartość jest oparte na stopie redyskonta weksli i zależy od liczby utworzonych miejsc pracy. Warunkiem koniecznym otrzymania pożyczki są wymierne korzyści dla społeczeństwa. Więcej informacji na stronie TISE S.A.