Nowy autobus dla WTZ

Stowarzyszenie Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski Warsztat Terapii Zajęciowej w Jastrzębiu-Zdroju zakupiło nowy autobus na potrzeby transportu osób niepełnosprawnych w ramach realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

23-osobowy pojazd (22+1 miejsce dla kierowcy) posiada możliwość przewozu dwóch wózków inwalidzkich. Autobus posiada także atestowane szyny (najazd) dla wózków inwalidzkich oraz atestowane pasy bezpieczeństwa.

Koszt zakupu autobusu wyniósł 294 954,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków miasta Jastrzębie-Zdrój w wysokości 84 986,57 zł, ze środków PFRON 170 000,00 zł oraz ze środków własnych stowarzyszenia w wysokości 39 967,43 zł.

Dzięki zakupionemu autobusowi polepszyła się sytuacja związana z dojazdem osób niepełnosprawnych do Warsztatu Terapii Zajęciowej. Osoby te obecnie korzystają nie tylko z rehabilitacji na terenie ośrodka, ale również z terapii poza terenem placówki. Zwiększyła się również możliwość organizowania wyjazdów poza miasto. Nowy autobus podwyższył też komfort przejazdu niepełnosprawnych uczestników WTZ w szczególnie w okresie zimowym (w nowym pojeździe jest ogrzewanie i klimatyzacja).

DSC_0043 DSC_0050 DSC_0004

 

 

 

 

fot. Maciej Gucik