Preferencyjne pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej udzielane będą na rozpoczęcie prowadzenia działalności oraz na jej rozwój.  Maksymalne kwoty pożyczek to 200 000 zł na start oraz  500 000 zł na rozwój.

Pożyczki są udzielane mikro, małym i średni przedsiębiorcom społecznym (zatrudniającym do 250 osób):  spółdzielniom socjalnym, organizacjom pozarządowym, spółdzielniom pracy, inwalidów i niewidomych, kościelnym osobom prawnym, spółkom non-profit, podmiotom reintegracyjnym: Centrom Integracji Społecznej (CIS),  Klubom Integracji Społecznej (KIS), Zakładom Aktywności Zawodowej (ZAZ) i Warsztatom Terapii Zajęciowej (WTZ).

POŻYCZKA NA ROZWÓJ

Maksymalna kwota

Do 500000 PLN.

Możliwe jest zaciągnięcie więcej niż jednej pożyczki pod warunkiem, że ich łączna wartość nie przekroczy 1 mln zł.

Maksymalny okres pożyczki

7 lat; okres karencji nie dłuższy niż 6 miesięcy

Oprocentowanie roczne

Pożyczka do kwoty 100 tys. zł.

POŻYCZKA NA START

Maksymalna kwota

Do 100000 zł.

Możliwe jest zaciągnięcie maksymalnie dwóch pożyczek. Ich  łączna wartość nie może przekroczyć 200 tys. zł, w tym jedna pożyczka musi być przeznaczona na utworzenie miejsc pracy.

Maksymalny okres pożyczki

5 lat; okres karencji nie dłuższy niż 6 miesięcy

Przedsiębiorstwa społeczne zainteresowane pozyskaniem preferencyjnej pożyczki zapraszamy do kontaktu z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego pod numerem 32 209 59 60 lub 516 788 590 lub adresem e-mail marcin.germanek@frsp.eu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej organizatora: http://www.frsp.eu/preferencyjne-pozyczki-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej/