Rusza budżet obywatelski na przyszły rok

Zarządzeniem prezydenta miasta ustalono podział kwot do budżetu obywatelskiego na 2018 rok. Mieszkańcy do rozdysponowania będą mieli 1,5 mln złotych.

Pieniądze te zostały podzielone na 21 jednostek pomocniczych w ten sposób, że 40% kwoty bazowej otrzymała każda z nich w takiej samej wysokości, 30% proporcjonalnie do jej obszaru i kolejne 30% proporcjonalnie do liczby jej mieszkańców.

Mieszkańcy poszczególnych osiedli i sołectw otrzymają do wykorzystania w budżecie obywatelskim następujące kwoty:

– osiedle Barbary – 78 156 zł

– osiedle Bogoczowiec – 37 749 zł

– osiedle Arki Bożka – 61 240 zł

– osiedle Chrobrego – 55 556 zł

– osiedle Gwarków – 68 365 zł

– osiedle Morcinka – 51 101 zł

– osiedle Pionierów – 85 269 zł

– osiedle Przyjaźń – 66 209 zł

– osiedle Górne i Dolne – 99 011 zł

– osiedle Staszica – 60 550 zł

– osiedle Tuwima – 33 475 zł

– osiedle Zdrój – 89 987 zł

– osiedle Złote Łany – 34 372 zł

– osiedle Zofiówka – 49 736 zł

– osiedle 1000-lecia – 43 429 zł

– sołectwo Borynia – 82 245 zł

– sołectwo Bzie – 140 420 zł

– sołectwo Moszczenica – 87 634 zł

– sołectwo Ruptawa i Cisówka – 129 762 zł

– sołectwo Skrzeczkowice – 49 501 zł

– sołectwo Szeroka – 96 232 zł.