Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zaprasza do udziału w „Otwartym konkursie ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego w 2017 roku.”

Termin składania ofert: 08.02.2017 r. – 01.03.2017 r.

Pełna treść ogłoszenia oraz wzór oferty znajdują się na stronie internetowej:

www.slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=42&id=778&id_menu=645

Źródło:

www.slaskie.pl