Jastrzębskie Stowarzyszenie Otwarte Drzwi otrzymała dotację na powierzenie realizacji zadania publicznego Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez prowadzenie świetlicy dla dzieci z rodzin patologicznych na rok 2017.

Organizacja pozarządowa realizować będzie zadanie pn. „Łatwiejszy start”. Kwota przyznanej dotacji wynosi 40.000,00 zł.

Zarządzenie nr Or-IV.0050.103.2017