Sesja Rady Miasta

W czwartek, 23 lutego, odbędzie się sesja zwyczajna Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój. Posiedzenie rozpocznie się o godzinie 13.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie IV sesji zwyczajnej Rady Miasta, stwierdzenie prawomocności.
 2. Wybór Komisji uchwał i wniosków.
 3. Przyjęcie protokołów z II i III sesji Rady Miasta.
 4. Zgłaszanie interpelacji.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta.
 6. Informacja Prezydenta Miasta.
 7. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z realizacji uchwał Rady Miasta podjętych w II półroczu 2016 r. oraz aktów prawa miejscowego.
 1. Oświata miejska w kontekście reformy.

– Koreferat Komisji Edukacji i Polityki Społecznej
– Dyskusja
– Projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
– Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych

 1. Podjęcie uchwał w sprawach bieżących zgodnie z wykazem.
 2. Zatwierdzenie wniosków komisji Rady Miasta.
 3. Sprawozdanie z działalności komisji Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój za 2016 rok:

– Skarbu,
– Polityki Gospodarczej i Bezrobocia.

 1. Wolne głosy i wnioski.
 2. Zakończenie obrad sesji.