Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przy współpracy z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach organizuje bezpłatne spotkanie konsultacyjne „Listy przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach na 2018 rok”. Zapraszamy przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych oraz przedsiębiorców.

Spotkanie odbędzie się 14 marca 2017 roku (wtorek) na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Jordana 18, sala 402, IV piętro), rozpoczęcie o godzinie 11.00 – agenda spotkania.

Prosimy o potwierdzenie swojej obecności w terminie do 3 marca 2017 roku u Aleksandry Orłów –  tel. 32 60 32 316, email: a.orlow@wfosigw.katowice.pl.

Uwaga! Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.