Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Rybniku zaprasza na spotkanie informacyjne pt. Wsparcie Funduszy Europejskich dla osób fizycznych, zakładających działalność gospodarczą.

Spotkanie odbędzie się 9 marca w godz. od 10.00 do 12.00 w Rybniku przy ul. Powstańców Śląskich 34.

Osoby  zainteresowane udziałem proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na następujący adres mailowy: lpirybnik@oddzial.fundusz-silesia.pl  Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.

Podczas spotkań, które poprowadzą specjaliści ds. funduszy europejskich, przedstawione zostaną najważniejsze założenia, zasady i cele wykorzystywania środków unijnych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

Tematyka spotkania:

  • Możliwości pozyskania dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej (środki Powiatowych Urzędów Pracy, operatorów wybieranych w ramach działań konkursowych (1.2.1 POWER, 7.3.3 RPO WSL), pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej);
  • Wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, omówienie zawartości merytorycznej wniosku o dofinansowanie.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na str. www: http://rpo.slaskie.pl/czytaj/wsparcie_funduszy_europejskich_dla_osob_fizycznych_zakladajacych_dzialalnosc_gospodarcza270217

 

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.