28 Lutego 2017

Europejski wymiar szkoły

23 lutego w Szkole Podstawowej nr 4 odbyła się konferencja upowszechniająca realizację projektu „Europejski wymiar szkoły”, zorganizowana dla nauczycieli z jastrzębskich szkół.

Podczas konferencji przedstawiono założenia programu Erasmus+ i POWER w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli, możliwości aplikowania o środki unijne przeznaczone na ten cel oraz prezentację efektów zagranicznych szkoleń językowo-metodycznych 8 nauczycieli SP4 i rezultatów projektu.

W programie przewidziano również warsztaty dotyczące pozyskiwania środków unijnych na szkolenia, wykorzystanie nowych technologii i nowych metod w pracy nauczyciela oraz szkolenie na temat: „Growth mindset, czyli nowa psychologia sukcesu”.

Każdy uczestnik otrzymał certyfikat udziału w konferencji. Konferencję zorganizowały i prowadziły Barbara Polnik i Michalina Gawlikowska.

BenQ Corporation

BenQ Corporation

BenQ Corporation

BenQ Corporation