Ulice zmienią nazwy

W odpowiedzi na ustawę o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w najbliższym czasie w naszym mieście nazwę zmienią cztery ulice.

Ul. Świerczewskiego będzie nosić nazwę ul. Niepodległości, ul. Pawła Findera zastąpiona zostanie ul. Józefa Rymera, w miejsce ul. Hanki Sawickiej pojawi się ul. Żołnierzy Niezłomnych, a ul. Józefa Wieczorka otrzyma nazwę ul. gen. Władysława Andersa. Stosowną uchwałę w tej sprawie podjęli radni podczas ostatniej sesji Rady Miasta.

 

W Jastrzębiu-Zdroju to właśnie te cztery ulice podlegały regulacjom ustawy. Ustalono, że nowe nazwy powinny być zgodne z duchem ustawy dekomunizacyjnej, przy tym możliwie neutralne, a jednocześnie w miarę możliwości zbieżne z charakterem nazw już istniejących w sąsiedztwie. Uznano, że tak postawione kryteria dobrze spełniają: ul. Niepodległości, ul. Józefa Rymera, ul. Żołnierzy Niezłomnych i ul. gen. Władysława Andersa.

 

fot. Maciej Gucik