Organizacje pozarządowe otrzymały dotacje na wsparcie realizacji zadania publicznego w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia w bieżącym roku.

Łącznie na wsparcie realizacji zadania przyznano kwotę w wysokości 29 460 zł. Pieniądze otrzymały następujące organizacje:

  1. Stowarzyszenie Dializowanych „NEPHROS” – tytuł zadania publicznego: „Przeszczep iskierką nadziei naszego życia” – 5 000,00 zł,
  2. Stowarzyszenie Jastrzębskich Amazonek „AMAZONKI” – tytuł zadania publicznego: „Integracja dla zdrowia” – 4 660,00 zł,
  3. Stowarzyszenie „DRABINA”– tytuł zadania publicznego: „Akademia Sukcesu”–4 000,00 zł,
  4. Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa „BURY MIŚ” – tytuł zadania publicznego: „Terapia i integracja – akceptacja społeczna” – 7 500,00 zł,
  5. Towarzystwo „SPRAWNI INACZEJ” – tytuł zadania publicznego: „Zdrowy styl życia-naszym celem” – 8 300,00 zł

Zarządzenie Nr Or-IV.0050.117.2017