Reforma oświaty wkroczyła w fazę realizacji

Jastrzębie-Zdrój jako jedna z pierwszych gmin w województwie śląskim przedstawiła w Kuratorium Oświaty projekty uchwał dotyczące zmiany sieci szkół. Podczas lutowej sesji uchwałami zmieniającymi sieć szkół zajęła się Rada Miasta.

Projekt dostosowujący sieć jastrzębskich szkół do wytycznych reformy likwidującej gimnazja zyskał jednogłośne poparcie wszystkich komisji Rady Miasta. Radni również byli jednomyślni, gdy głosowali nad uchwałami dotyczącymi zmian w lokalnej oświacie.

 

Miasto podeszło bardzo poważnie do swojego zadania. Zależy nam, by uczniowie mieli zapewnione jak najlepsze warunki do nauki – oceniła przewodnicząca Komisji Edukacji i Polityki Społecznej Anna Toborowicz.

 

Teraz przegłosowaną propozycję zmiany sieci szkół musi zaakceptować Kuratorium Oświaty. – Te projekty są pierwszym krokiem w przeprowadzanej reformie. Za niedługo będziemy musieli zmierzyć się z demografią. A także pochylić się nad rozplanowaniem etatów dla nauczycieli, by zapewnić im ciągłość zatrudnienia – mówił podczas sesji Rady Miasta, naczelnik Wydziału Edukacji Andrzej Pawłowski.

 

Dziękuję wszystkim, którzy pracowali nad wdrożeniem reformy w mieście. Zwłaszcza dyrektorom, nauczycielom oraz rodzicom uczniów, których głos był szczególnie ważny podczas prowadzonych przez nas konsultacji. Dziękuję także pracownikom wydziału edukacji za rzetelne podejście do tego zadania. I jeszcze raz podkreślam, że wdrażając reformę kierowaliśmy się przede wszystkim dobrem ucznia i nauczyciela – podsumowała prezydent Anna Hetman.

szkoły

 

fot. Aneta Czarnocka-Kanik