Dotacje na prace przy zabytkach

Podmioty posiadające tytuł prawny do zabytku znajdującego się na obszarze miasta Jastrzębie-Zdrój mogą składać wnioski o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru na 2017 rok.

Wnioski można składać do 31 marca w kancelarii Urzędu Miasta, pokój 020A lub przesłać na adres: Wydział Kultury, Sportu i Turystyki, Urząd Miasta, al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój.

Wysokość środków publicznych na realizację zadań w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków wynosi 112 200,00 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące udzielania dotacji znajdują się tutaj