Śląska sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich przy współpracy z Wydziałem EFS Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego, podmiotami zaangażowanymi we wdrażanie RPO WSL 2014-2020 oraz samorządami z terenu województwa śląskiego, zapraszają wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniu informacyjnym.

Będzie to spotkanie z cyklu: EFS-owe śląskie – szanse i wyzwania w pozyskiwaniu oraz realizacji projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Termin i miejsce szkolenia:

22 marca, w godz. od 12.00 do 15.00, Jastrzębskie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Wrzosowa 12A, Jastrzębie-Zdrój.

 

Tematyka szkolenia:

Przybliżenie możliwości pozyskania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2014-2020, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.