Można składać wnioski o przyznanie nagrody

Do 31 marca można składać wnioski o przyznanie nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania lub ochrony kultury.

Prezydent miasta przyznaje nagrodę w formie rzeczowej lub pieniężnej osobom fizycznym zamieszkałym w Jastrzębiu-Zdroju lub osobom prawnym, a także innym podmiotom, mającym siedzibę na terenie naszego miasta na podstawie oceny całokształtu działalności lub osiągnięć o istotnym znaczeniu w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania lub ochrony kultury.

 

Wnioski można składać w kancelarii Urzędu Miasta, pokój 020A lub przesłać na adres: Wydział Kultury, Sportu i Turystyki, Urząd Miasta, al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój.

 

Wnioski mogą składać: komisja Rady Miasta właściwa ds. kultury, instytucje kultury, stowarzyszenia twórców i artystów oraz inne podmioty zajmujące się organizowaniem i prowadzeniem działalności kulturalnej.

 

Informacje dotyczące szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród znajdują się tutaj