Minister Sportu i Turystyki ogłasza nowy termin składania ofert w ramach konkursu na dofinansowanie zadań ze środków budżetu państwa w ramach „Programu wspierania sportów nieolimpijskich poprzez dofinansowanie przygotowania i udziału zawodników we współzawodnictwie międzynarodowym w 2017 roku”.

W związku ze zwiększeniem kwoty dodatkowych środków z budżetu państwa na realizację zadań w ramach wskazanego Programu do łącznej wysokości 20 400 000,00 złotych, na podstawie pkt IV ppkt. 2 „Programu wspierania sportów nieolimpijskich poprzez dofinansowanie przygotowania i udziału zawodników we współzawodnictwie międzynarodowym w 2017 roku” – ogłoszonego decyzją nr 51 Ministra Sportu i Turystyki z 17 listopada 2016 roku, Minister Sportu i Turystyki ogłasza nowy terminu składania ofert w ramach dodatkowego naboru na dofinansowanie zadań ww. Programu, ogłoszonego 18 listopada 2016 r.

Termin składania ofert do 21 marca 2017 roku.

Łączna wysokość środków budżetu państwa do rozdysponowania w ramach dodatkowego naboru ofert wynosi: 1 200 000,00 złotych.

Zgłoszone do realizacji zadania w ramach Programu, mogą być realizowane od 1 marca do 31 grudnia 2017 r.

Termin rozpatrzenia ofert: do 31 marca 2017 r.