Nadzwyczajna sesja Rady Miasta

Przy 12 głosach przeciw, 7 za i 1 wstrzymującym się Rada Miasta nie przyjęła uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój, jak również w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok. Jednogłośnie przyjęto uchwałę w sprawie zamiaru utworzenia Klubu Seniora „Senior+”.

Nadzwyczajna sesja Rady Miasta odbyła się 2 marca. W projekcie uchwały dotyczącym zmian budżetowych zaproponowano zabezpieczenie środków finansowych m.in. na przebudowę ul. Mazowieckiej, budowę ul. Gołębiej, wykonanie parkingu przy ul. Wodeckiego, budowę chodnika przy ul. Powstańców Śląskich czy wykonanie sygnalizacji świetlnej przejścia dla pieszych przy al. Jana Pawła II. Zarówno uchwała dotycząca WPF-u jak i zmian budżetowych nie zyskały akceptacji większości radnych.

Jednogłośnie podjęto uchwałę w sprawie zamiaru utworzenia Klubu Seniora „Senior+”.

Ponadto Ryszard Rakoczy, który w Radzie Miasta zastąpił Romana Foksowicza, złożył ślubowanie.