Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Rybniku zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne „Baza Usług Rozwojowych – Fundusze Europejskie na szkolenia dla przedsiębiorstw”, które odbędzie się marca.

Spotkanie będzie poświęcone nowym zasadom dofinansowania ze środków UE szkoleń i doradztwa dla pracowników i właścicieli firm sektora MŚP.

Tematyka spotkania:

  • Co to jest Baza Usług Rozwojowych?
  • Jakie przedsiębiorstwa mogą uzyskać dofinansowanie na szkolenia i doradztwo dla pracowników i właścicieli firm?
  • Jaka jest wysokość dofinansowania i od czego zależy?
  • Jakie są warunki i zasady dofinansowania usług szkoleniowo-doradczych dla przedsiębiorstw?
  • Jakie obowiązki ciążą na przedsiębiorstwie w związku z otrzymanym dofinansowaniem?
  • Na jakich zasadach usługi firm szkoleniowych i doradczych mogą być wspierane środkami unijnymi?
  • Jakie są obowiązki firmy szkoleniowej /doradczej oferującej usługi z możliwością dofinansowania?

Termin: 16 marca 2017 r.

Godz. spotkania: 10.00-12.00

Miejsce: Rybnik, ul. Powstańców Śląskich 34

Aby zgłosić się na spotkanie, należy wypełnić  formularza zgłoszeniowego ze strony: http://rpo.slaskie.pl/czytaj/baza_uslug_rozwojowych__fundusze_europejskie_na_szkolenia_dla_przedsiebiorstw22717