Nagrody dla sportowców i trenerów

Od 15 marca można składać wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w 2016 roku.

Wnioski można składać do 31 marca w kancelarii Urzędu Miasta (pokój 020 A)  lub przesłać na adres: Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Urząd Miasta, al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój.

Regulamin przyznawania nagród pieniężnych i wyróżnień – stanowi załącznik do Uchwały Nr XIII.155.2016 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z 1 grudnia 2016 r. w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

Wzór wniosku stanowi załącznik do Zarządzenia Nr Or-IV.0050.128.2017 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z 3.03.2017 r. w sprawie przyjęcia wzoru wniosku do Regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień.