Wycinają drzewa zagrażające bezpieczeństwu

W Parku Zdrojowym prowadzona jest wycinka 14 drzew, które zagrażają bezpieczeństwu. Konieczność ich usunięcia potwierdził Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków, wydając zgodę na podjęcie takich działań.

Jak zaznaczył Konserwator Zabytków, drzewa stanowią realne zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego ze względu na osłabienie drewna wywołane obecnością pasożytniczych grzybów, zaawansowaną zgniliznę pni i możliwość wyłamania martwych konarów. Dotyczy to gatunków m.in. takich jak: klon jawor, grab pospolity, czy modrzew europejski.

 

Prace prowadzi specjalistyczna firma, która posiada uprawnienia do wycinki w zabytkowym Parku.

 

fot. Aneta Czarnocka-Kanik