Konkurs ogólnopolski na realizację mikrograntów w zakresie wsparcia aktywności rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa. Stowarzyszenie Instytut Zachodni i Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” realizuje na terenie całej Polski ww. projekt, który finansowany jest ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Oferty mogą składać organizacje pozarządowe i grupy nieformalne z całej Polski. Możliwość uzyskania dotacji w kwocie do 5 000 zł. Nabór rozpoczyna się 15 marca br. Głównym założeniem projektu jest zachęcenie lokalnych organizacji i mieszkańców do działań dla dobra wspólnego.

Projekt jest realizowany od 1 lutego do 31 grudnia 2017 roku, w tym okresie można aplikować o mikrogranty. Ubiegający się o wsparcie będą mogli liczyć na doradztwo ekspertów zarówno w trakcie składania wniosku, jak i podczas realizacji zadania oraz jego rozliczania. Do dyspozycji wnioskodawców będzie infolinia obsługiwana w każdy wtorek w godzinach 8.00-11.00 oraz czwartek 12.00-15.00, numer tel. 784878 240, e-mail: ngo@dzialamyrazem.pl.

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne sa na stronie internetowej: www.dzialamyrazem.pl.