EFS-owe śląskie – spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne z cyklu: EFS-owe śląskie – szanse i wyzwania w pozyskiwaniu oraz realizacji projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego odbędzie się 22 marca w Jastrzębskim Centrum Organizacji Pozarządowych.

Podczas szkolenia przybliżone zostaną możliwości pozyskania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Ponadto omówiona będzie tematyka pozyskiwania oraz realizacji projektów z EFS w ramach RPO WSL 2014-2020.

Spotkanie odbędzie się w godzinach od 12.00 do 15.00.

Więcej informacji można znaleźć tutaj