Informacja o naborze kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach konkursu ofert na realizację zadania Województwa Śląskiego z zakresu zdrowia publicznego w 2017 roku.

Zgłoszenia przedstawicieli ww. organizacji do prac w komisji konkursowej należy przesłać w formie pisemnej na adres: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46 lub złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu (pokój nr 164) w terminie do 10 marca 2017 roku.

Szczegółowe informacje znajdują się na str.www: http://slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=42&id=791&id_menu=645