Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków o przyznanie dotacji z programu Kultura – Interwencje 2017.

Głównym celem programu jest stworzenie odpowiednich warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa na szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym. Uprawnione do składania wniosków w programie są m.in. organizacje pozarządowe. W ramach programu na realizację zadań przeznaczono kwotę 10 mln zł.

Minimalna kwota dofinansowania, o które wnioskuje organizacja wynosi 15 000 zł (maksymalnie 75% całego budżetu zadania).

Maksymalna kwota dofinansowania, o które może się ubiegać wnioskodawca wynosi:

– 75000 zł dla zadań, w których dofinansowanie wynosi maksymalnie 75% całego budżetu,

150000 zł dla zadań, w których dofinansowanie wynosi maksymalnie 50%  całego budżetu.

Termin realizacji zadania powinien zawierać się w okresie od 5 czerwca do 20 listopada 2017 roku. Na każdego wnioskodawcę może przypadać tylko 1 oferta.

Wnioski o dofinansowanie należy składać do 27 marca 2017 roku.

Więcej informacji na stronie: http://www.nck.pl/dom-kultury-plus/318585-oglaszamy-nabor-do-programu-kultura-interwencje-2017/ lub pod numerami telefonów 22 21 00 156; 22 21 00 136; 22 21 00 130.