Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój wraz ze Stowarzyszeniem Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa „Bury Miś” zapraszają na spotkanie, które odbędzie się 30.03.2017 roku w godzinach od 15.30 do 16.30 w Jastrzębskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ulicy Wrzosowej 12 A.

Tematem spotkania będzie omówienie działalności Stowarzyszenia jego systemu wsparcia dla rodzin wychowujących dziecko z Zespołem Downa. Zostaną poruszone również  następujące kwestie:

▪ z czym się wiąże urodzenie dziecka z Zespołem Downa,

▪ akceptacja niepełnosprawności dziecka,

▪ możliwości wspierania rozwoju osób niepełnosprawnych,

▪ co nam dają ludzie z Zespołem Downa.

Spotkanie poprowadzi Prezes Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa „Bury Miś”, Ewa Mocko.

Uczestnictwo należy zgłosić do Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki – Referat Organizacji Pozarządowych: tel. (32) 4785135, e-mail: organizacje@um.jastrzebie.pl.

Wstęp jest bezpłatny.