Dwie organizacje pozarządowe otrzymają dotacje na realizację zadania publicznego miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dotyczących działań skierowanych do osób uzależnionych i ich rodzin poprzez propagowanie trzeźwego stylu życia w roku 2017.

Dotacje trafią do:

  1. Klubu Abstynentów „Arka” – Damy przykład – nie wykład – 2017 – kwota 44 743,00 zł.
  2. Jastrzębskiego Klubu Trzeźwości „Karlik” – Trzeźwieć razem – kwota 47 267,08 zł.

    Szczegóły można znaleźć tutaj