Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”, w ramach I osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Nabór trwa do 21 kwietnia.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

– przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa) albo

– konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców).

W ramach Działania 1.2 dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania).

Budżet przeznaczony na dofinansowanie projektów wynosi: 90 000 000 zł.

Szczegółowe informacje i regulamin znajdują się na str. www: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/12-sektorowe-programy-br-19/