Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłasza konkurs dedykowany na dofinansowanie projektów w zakresie elektromobilności w ramach Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”, Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków (https://lsi1420.parp.gov.pl/home) udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej PARP do 26 kwietnia (w ostatnim dniu naboru do godz. 16.00).

W ramach konkursu dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów w zakresie elektromobilności dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług).

Dofinansowanie może być przyznane na projekty dotyczące wdrożenia prac badawczo-rozwojowych odnoszących się do co najmniej jednego z następujących typów projektów:

1) projekty dotyczące aspektów technicznych, specyficznych dla produkcji samochodów lub autobusów elektrycznych bądź produkcji specyficznych części/podzespołów do samochodów lub autobusów elektrycznych,

2) projekty dotyczące infrastruktury zasilającej do pojazdów elektrycznych i jej integracji z siecią elektroenergetyczną,

3) projekty dotyczące technologii ładowania i magazynowania energii w celu zasilania pojazdów elektrycznych,

4) projekty dotyczące utylizacji i recyclingu komponentów ładowania i magazynowania energii (produkty zaprojektowane zgodnie z zasadą cradle to cradle).

Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy [2].

Informacje o wysokości dofinansowania oraz szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na str. www: