Światowy Dzień Praw Konsumenta

Konsumencie, czy wiesz, że masz prawo zgłosić swoje niezadowolenie? Nie daj się oszukać – czytaj co podpisujesz i pamiętaj o tym, że zawsze możesz złożyć reklamację.

Czy wiesz na jakiej podstawie możesz złożyć reklamację?

Bardzo często konsumenci przekonani są, że mogą złożyć reklamację na podstawie gwarancji. Nie ma znaczenia, że takiego dokumentu gwarancyjnego nigdy konsument nie otrzymał. Zdarza się często, że to sprzedawca twierdzi, iż podstawą reklamacji jest paragon.

Otóż wyróżniamy dwa sposoby:

– z tytułu rękojmi,

– z tytułu gwarancji.

Przepisy o rękojmi zapisane są w Kodeksie Cywilnym art. 556 i następne.

Zgodnie z zasadami sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. Odpowiedzialny za rozpatrzenie reklamacji jest sprzedawca.

Zgodnie z art. 577 Kodeksu Cywilnego udzielenie gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego, które określa obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma własności określonych w tym oświadczeniu. Oświadczenie gwarancyjne może zostać złożone w reklamie. Odpowiedzialnym za rozpatrzenie jest gwarant (może być nim sprzedawca, producent, dystrybutor, itp.).

Do Miejskiego Rzecznika Konsumentów zgłaszają się osoby, które podpisały umowy o usługi telekomunikacyjne lub dostarczania energii elektrycznej i gazu. Zawierzają przedstawicielowi firmy, że reprezentuje dotychczasowego dostawcę usług, że przedstawiona oferta jest korzystniejsza niż dotychczasowa itp.

Konsumenci podpisują przedstawione im do podpisu dokumenty – bez ich przeczytania – i niestety „odkładają je do szuflady”. Po upływie terminu 14 dni od zawarcia umowy dotychczasowy dostawca usług (telekomunikacyjnych, dostawy energii elektrycznej, gazu), informuje telefonicznie bądź pisemnie, że konsument podpisał nową umowę, z nowym dostawcą. Bardzo często w ślad za tym idzie obowiązek zapłacenia dotychczasowemu dostawcy wysokich kar za rozwiązanie umowy przed terminem, na jaki została zawarta. W przypadku gdy zdecydujemy się, aby pozostać klientem dotychczasowego dostawcy, nowy dostawca ma prawo naliczyć konsumentowi podobną, a często wyższą, karę. Po raz kolejny, ze względu na to, że temat jest cały czas aktualny, Miejski Rzecznik Konsumentów prosi mieszkańców, aby podpisując tego rodzaju umowy (zawierane w naszych mieszkaniach) pamiętali o kilku istotnych sprawach:

1. Sprawdźmy, czy osoba podająca się za pracownika danej firmy, rzeczywiście nim jest. Każda taka osoba powinna mieć identyfikator.

2. Poinformujmy osobę proponującą nam zawarcie umowy, że podjęcie ostatecznej decyzji będzie możliwe po konsultacji tej sprawy z rodziną, bądź Rzecznikiem Konsumentów.

3. Jeżeli podpisaliśmy taką umowę poza lokalem przedsiębiorstwa (czyli w naszym mieszkaniu, na pokazie), możemy od niej odstąpić bez podawania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej podpisania. Takie oświadczenie składamy na piśmie, wysyłając je listem poleconym na adres firmy.

4. Istotnym jest, aby każdy podpisany przez nas dokument posiadał kopię, która zostanie pozostawiona przez przedstawiciela firmy do naszej dyspozycji. Nie podpisujmy dokumentów, które nie są wypełnione (in blanco).

5. Nie podejmujmy decyzji o zawarciu jakiejkolwiek umowy pochopnie, dajmy sobie kilka dni na zastanowienie. Poprośmy o pozostawienie druku umowy, celem zapoznania się z jej warunkami przed jej podpisaniem. Uczciwy przedstawiciel handlowy nie odmówi nam tego prawa i umówi się na kolejne spotkanie.

6. Przekazujmy powyższe informacje naszym bliskim, sąsiadom, szczególnie w podeszłym wieku, gdyż najczęściej to oni padają ofiarą pochopnie podjętych decyzji.

W razie problemów do dyspozycji zostaje Rzecznik Praw Konsumenta.

Urząd Miasta Jastrzębie-ZdrójAl. Józefa Piłsudskiego 6044-335 Jastrzębie-ZdrójIV piętro bud.B, pokój 406

foto źródło: kasomat.pl