Firma Adamed zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe, których działania statutowe koncentrują się na osobach starszych do udziału w konkursie, w ramach którego można otrzymać, na realizację proponowanego działania 10 000,00 zł.

Propozycje konkursowe należy zgłaszać do 23 czerwca 2017 roku. Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:

  • dane organizacji (nazwę, formę prawną, numer wpisu do rejestru KRS, numer NIP, REGON, adres siedziby i adres korespondencyjny, dane osób uprawnionych do reprezentowania Uczestnika, nr telefonu kontaktowego),
  • prezentację dotychczasowych działań na rzecz seniorów wraz z uwiarygodnieniem,
  • opis działań/aktywności na jaką przeznaczyłby nagrodę wraz z harmonogramem oraz kosztorysem działań, opisem spodziewanych efektów przeprowadzonych działań wraz z szacowaną liczbą uczestników przedsięwzięcia.

Jedna organizacja może zgłosić do konkursu nie więcej jak 3 propozycje. Wyniki zostaną ogłoszone 13 września 2017 r. Propozycje konkursowe można zgłaszać:

Więcej informacji na stronie organizatora: adamed.com.pl/adamed-dla-seniora.