Sesja nadzwyczajna Rady Miasta

VII sesja nadzwyczajna odbędzie się w czwartek, 23 marca, w sali posiedzeń Rady Miasta. Obrady rozpoczną się o godz. 15.00.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji nadzwyczajnej Rady Miasta, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Wybór komisji uchwał i wniosków.
  3. Informacja Prezydenta Miasta ws. koncepcji zagospodarowania następujących obiektów m.in.:

– budynek Łazienek w Parku Zdrojowym,

– budynek kończącej działalność AGH ul. 1 Maja 61,

– budynek po Zespole Szkół nr 7 ul. Kaszubska 2,

– dwa budynki łaźni po byłej KWK Moszczenica,

– budynek po Szkole Podstawowej nr 11 ul. Szkolna 5 (stan inwestycji),

– budynek DNiR ul. Szkolna 1,

– pasaże podziemne pod Rondem Centralnym.

  1. Wystąpienia zaproszonych gości.
  2. Wystąpienia klubów radnych RM.
  3. Dyskusja.
  4. Podjęcie uchwał w sprawach:

– budowy Domu Porozumienia Jastrzębskiego i Solidarności pod adresem ul. Kaszubska 2 oraz powołania zespołu roboczego do opracowania jednolitej koncepcji tego obiektu,

– zobowiązania Prezydenta Miasta do niewyburzania i zagospodarowania obu budynków po byłych łaźniach (starej i nowej) przy byłej KWK Moszczenica,

– zobowiązania Prezydenta Miasta do przedstawienia kompleksowego planu zagospodarowania nieruchomości, stanowiących przedmiot własności miasta, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb i możliwości zagospodarowania pustostanów.

  1. Wolne głosy i wnioski.
  2. Zakończenie posiedzenia.

Sesja została zwołana na wniosek przedstawicieli klubu radnych PiS.