Celem konkursu jest wspieranie międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju. Osoby uprawnione do wzięcia udziału w konkursie: przedsiębiorcy, grupa przedsiębiorców, konsorcjum naukowe.

Podstawowym kryterium nadania projektowi statusu projektu EUREKI jest jego innowacyjność, realna perspektywa na opracowanie i podjęcie produkcji nowego wyrobu, wdrożenie nowej technologii lub  usługi, szansa na komercyjną sprzedaż rynkową rezultatów projektu.

Projekty EUREKI muszą spełniać następujące kryteria podstawowe:

-realizacja we współpracy międzynarodowej, tzn. muszą w nich uczestniczyć przynajmniej dwa niezależne podmioty z dwóch różnych państw członkowskich

EUREKI;

-ukierunkowanie rynkowe, czyli  przewidywane opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi;

-cywilny cel projektu

 

Data zamknięcia naboru wniosków: 10 kwietnia 2017 r., godz. 16.00 CET

Budżet NCBR:  2 mln zł na konkurs.

Zakres konkursu (obszary tematyczne, w których uczestniczy NCBR): Bez ograniczeń tematycznych. Projekty muszą być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi i muszą mieć cywilny cel.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na str. www: http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/eureka/aktualnosci/art,4963,otwarcie-naboru-wnioskow-inicjatywy-eureka-konkurs-12017.html