56 minut dla zdrowia

Kolejny wykład z cyklu „56 minut dla zdrowia” przed nami. Tym razem dr Teresa Jadczak-Szumiło poprowadzi wykład pt. „Strategie radzenia sobie ze stresem a styl przywiązania”.

27 marca o godzinie 17.30 w Bibliotece Głównej przy ul. Wielkopolskiej 1a rozpocznie się spotkanie z dr Teresą Jadczak-Szumiło.

Wykładowca to dr nauk społecznych i psycholog. Ukończyła Uniwersytet Warszawski i Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie. Absolwentka studiów podyplomowych „Diagnoza i terapia neuropsychologiczna” UMCS Lublin. Trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego II stopnia. Certyfikowany specjalista ds. interwencji kryzysowej. Opracowała dla rządu koncepcję pięciu ośrodków interwencji kryzysowej po powodzi w 1997 r. Specjalizuje się w pracy z ludźmi dotkniętymi traumą po katastrofach. Prowadzi terapię traumy EMDR. Specjalista w zakresie neurorozwoju i neurostymulacji. Ekspert ds. terapii dzieci w PARPA Warszawa. Prowadzi badania naukowe nad diagnostyką zespołu FAS u dzieci i nad zaburzeniami przywiązania.

Za swoją pracę była wielokrotnie nagradzana: nagroda Ministra Pracy i Polityki Socjalnej za osiągnięcia w zakresie pomocy społecznej (1996 r.), nagroda Ministra Zdrowia „Zasłużony dla Służby Zdrowia”  za badania nad diagnostyką FAS w Polsce (2008 r.).

W latach 2013-2015 była konsultantem w poradni FASD w Wojewódzkim Szpitalu Pediatrycznym im. św. Ludwika w Krakowie, jest wykładowcą na podyplomowych studiach z diagnozy i terapii neuropsychologicznej UMCS Lublin.


 

56min-stres