Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności zapraszają do składania projektów w konkursie.

Podstawowymi działaniami, jakie mogą być realizowane w ramach zgłaszanych propozycji są:

  • działania społeczne osób starszych,
  • inicjatywy międzypokoleniowe.

Adresatami konkursu są osoby w wieku 60+ oraz pary międzypokoleniowe, które łączy wspólny pomysł na projekt społeczny oraz chęć rozwijania go. Dzięki udziałowi w konkursie, wybrane projekty będą mogły zostać zrealizowane przy wsparciu ekspertów, doświadczonych animatorów i uczestników programu.

W ramach konkursu funkcjonować będzie inkubator, który dostarczy przestrzeni do rozwoju zgłoszonych pomysłów. Przewidywanymi formami wsparcia realizowanych projektów są:

  • warsztaty,
  • wizyty studyjne,
  • wsparcie trenerów z Sieci Latających Animatorów Kultury i Socjologów.

W ramach konkursu, zgłoszony projekt może uzyskać do 12 000 zł. Z całej puli zgłoszeń, wybranych do realizacji zostanie około 33-35 ofert. Do udziału mogą przystąpić osoby 60+ lub pary międzypokoleniowe we współpracy organizacją pozarządową lub instytucją, która będzie aplikować o dotację.

Więcej informacji na stronie  konkursu: http://seniorzywakcji.pl/o-konkursie/