„Bury Miś” zaprasza na spotkanie

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa „Bury Miś” zaprasza na spotkanie, które 30 marca odbędzie się w Jastrzębskim Centrum Organizacji Pozarządowych. Zaplanowano je w godzinach od 15.30 do 16.30.

Tematem spotkania będzie omówienie działalności Stowarzyszenia i jego systemu wsparcia dla rodzin wychowujących dziecko z Zespołem Downa. Poruszone zostaną również następujące kwestie:

– z czym się wiąże urodzenie dziecka z Zespołem Downa,

– akceptacja niepełnosprawności dziecka,

– możliwości wspierania rozwoju osób niepełnosprawnych,

– co nam dają ludzie z Zespołem Downa.

 

Spotkanie poprowadzi Ewa Mocko, prezes Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa „Bury Miś”.

 

Uczestnictwo należy zgłosić do Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki – Referat Organizacji Pozarządowych: tel. (32) 4785135, e-mail: organizacje@um.jastrzebie.pl.

Wstęp jest bezpłatny.