Na sesji o zagospodarowaniu obiektów

23 marca odbyła się VII sesja nadzwyczajna Rady Miasta. Podczas posiedzenia prezydent Anna Hetman przedstawiła informację dotyczącą zagospodarowania kilku obiektów znajdujących się na terenie miasta.

Budynek przy ul. Szkolnej 1 – obecnie mieści się tu Zespół Szkół Specjalnych nr 10 im. ks. prof. J. Tischnera oraz Dom Nauki i Rehabilitacji. Po opuszczeniu budynku przez szkołę będzie on przeznaczony na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy, dla dorosłych osób psychicznie chorych i upośledzonych. Został złożony wniosek o pozyskanie środków zewnętrznych na utworzenie i działalność ŚDS.

 

Pasaże podziemne – ze względu na mniejsze zainteresowanie handlem w tym miejscu, miasto wprowadziło dodatkowe regulacje umożliwiające wynajem lokali w podziemnych pasażach handlowych organizacjom pożytku publicznego oraz organizacjom pozarządowym wg preferencyjnych stawek, które wynoszą: 0,10 zł netto/1m2/1m-c (organizacje pożytku publicznego) oraz 1,00 zł netto/m-c (organizacje pozarządowe). Wolne lokale zostały też przeznaczone do najmu w drodze konkursu pn. „Lokal na kulturę za 1 złoty”; kolejne udostępniane są nieodpłatnie szkołom publicznym działającym na terenie miasta w celach promocyjnych.

 

Budynek przy ul. Zdrojowej 5 – przejściowo będzie się tu znajdować Centrum Usług Wspólnych, natomiast docelowo planuje się przeznaczyć obiekt na cele komercyjne.

 

Budynek przy ul. 1 Maja 61 – obecnie mieści się tu Uniwersytet Trzeciego Wieku, a część pomieszczeń przejściowo przekazano do użytkowania dla Przedszkola Specjalnego w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci. Pozostałe wolne pomieszczenia będą przeznaczone na Centrum Innowacji i Biznesu, które docelowo zajmie cały budynek.

 

Budynek starej porodówki jest w rękach prywatnego właściciela. Miasto nie ma bezpośredniego wpływu na jego zagospodarowanie.

 

Willa Antonina – budynek usytuowany przy ul. Zdrojowej 2 przez 14 lat stał jako pustostan. Obecnie został sprzedany.

 

Obiekt Łazienki III w Parku Zdrojowym – od 23 lat jest to pustostan. Został wykonany projekt budowlany i przygotowywany jest wniosek aplikacyjny na pozyskiwanie środków unijnych.

 

Budynek byłych łaźni górniczych kopalni Moszczenica pozostaje niezagospodarowany od 17 lat. Pozyskane zostały środki zewnętrzne na modernizację I etapu z przeznaczeniem na obiekt dziedzictwa postindustrialnego (poprzemysłowego) jako centrum turystyczne nawiązujące do historii miasta, węgla i górnictwa. W II etapie planowane jest uruchomienie powierzchni dla przedsiębiorców i działalności biznesowej i innowacyjnej.

 

Budynek przy ul. Kaszubskiej 2 – obiekt jest nieużytkowany od 5 lat. W 2016 roku została podjęta pierwsza uchwała o przystąpieniu do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. W kwietniu zostanie przedłożona właściwa uchwała o zmianie planu. Miejsce przeznaczone jest pod budownictwo mieszkaniowe. W mieście jest ponad 600 osób oczekujących na mieszkanie. Działania podjęte przez JTBS „Daszek” w zakresie budowy nowego budynku przy ul. Witczaka i zagospodarowanie pustostanu przy ul. Kaszubskiej w dużej mierze zaspokoiłyby potrzeby jastrzębian.

 

Budynek przy ul. Szkolnej 5 – trwa przebudowa budynku na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych Nr 10.