Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego organizuje szkolenia z zakresu pozyskiwania dotacji i realizacji projektów unijnych. Szkolenia odbędą się różnych w kwietniu, w Katowicach przy Kolistej 25.

 

APLIKOWANIE O DOTACJE UNIJNE W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020

Terminy:

1 -2 kwietnia 2017 roku o godz. 09:00-16:00

3-4 kwietnia 2017 roku o godz. 09:00-16:00

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się m.in:

– jakie są dostępne dotacje

– gdzie szukać właściwych konkursów

– jak skonstruować wniosek o dotację

Szczegóły i program szkolenia: http://www.frsp.eu/wp-content/uploads/2017/03/APLIKOWANIE.pdf

 

PRAWIDŁOWE DOKUMENTOWANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH

Termin:

6 kwietnia 2017 roku o godz. 09:00.

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się m.in:

– jak gromadzić i archiwizować dokumenty do rozliczenia projektu

– jak przeprowadzać zamówienia

– jak dokumentować działania projektowe

Szczegóły i program szkolenia: www.frsp.eu/wp-content/uploads/2017/03/DOKUMENTACJA-PROJEKTOWA.pdf

 

REALIZACJA PROJEKTÓW UNIJNYCH W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ

Termin:

7-8 kwietnia 2017 roku o godz. 09:00.

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się m.in:

– jak przygotowywać sprawozdania

– jak prowadzić monitoring, kontrolę, ewaluację projektu

– jak prowadzić działania informacyjne i promocyjne projektu

Szczegóły i program szkolenia: http://www.frsp.eu/wp-content/uploads/2017/03/REALIZACJA-PROJEKT%C3%93W-UE.pdf

 

PRZYGOTOWYWANIE WNIOSKÓW POZIOM  PODSTAWOWY – WARSZTATY

Termin:

31 marzec 2017 roku o godz. 10:00.

Podczas warsztatów uczestnicy nauczą się m.in:

– uzasadnienia potrzeb realizacji projektów i wybór grup docelowych

– jak określić cele, działania, rezultaty, wskaźniki, planowanie zasobów

– jak przygotować harmonogram i budżet projektu

Szczegóły i program szkolenia: http://www.frsp.eu/szkolenia-zakresu-pozyskiwania-dotacji-realizacji-projektow-ue/

Uczestnikom zostaną zapewnione materiały szkoleniowe i pomocnicze, konsultacje indywidualne z wykładowcą, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.

Zgłoszenia należy przesyłac pod adres e-mailowy: szkolenia@frsp.eu do dnia: 27 marca.

Wszystkie osoby, które zgłoszą się na szkolenie otrzymają informację zwrotną dot. potwierdzenia udziału w szkoleniu.

Strona organizatora: http://www.frsp.eu/szkolenia-zakresu-pozyskiwania-dotacji-realizacji-projektow-ue/