Sesja Rady Miasta

W czwartek, 30 marca odbędzie się VIII sesja zwyczajna Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 13.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie VIII sesji zwyczajnej Rady Miasta, stwierdzenie prawomocności.
 2. Wybór komisji uchwał i wniosków.
 3. Przyjęcie protokołów z IV, V i VI sesji Rady Miasta.
 4. Zgłaszanie interpelacji.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta.
 6. Informacja Prezydenta Miasta.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach bieżących zgodnie z wykazem.
 8. Zatwierdzenie wniosków komisji Rady Miasta.
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w schronisku dla bezdomnych zwierząt przy ul. Norwida 50 Jastrzębiu-Zdroju za okres od stycznia do grudnia 2015 r.
 10. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój za 2016 rok:

– Edukacji i Polityki Społecznej,

– Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządu Terytorialnego.

 1. Wolne głosy i wnioski.
 2. Zakończenie obrad sesji.

 

Po sesji zwyczajnej, o godz. 17.00 będzie kontynuowana sesja nadzwyczajna.