Zarząd MZK spotkał się w pełnym składzie

Nie jest tajemnicą, że przed Zarządem MZK szereg wyzwań i spraw do załatwienia. Niektóre z nich, jak chociażby przyszłość PKM, wymagają natychmiastowych działań.

Do tego dochodzi problem finansowania komunikacji na terenie gmin, które nie są członkami MZK (chodzi głównie o miasta Wodzisław i Rybnik), niezadowalający poziom dochodów ze sprzedaży biletów, a także unormowanie kwestii komunikacji bezpłatnej czy przejazdów za złotówkę.

We wtorek, 28 marca, Zarząd spotkał się na kolejnym posiedzeniu. Tym razem w pełnym pięcioosobowym składzie. Jak już informowaliśmy, nowym przewodniczącym został Janusz Buda, zastępca prezydenta Jastrzębia-Zdroju, natomiast skład Zarządu uzupełnił Mirosław Szymanek, wójt Mszany.

Wtorkowe obrady poświęcono analizie budżetu MZK. Samorządowcy przyjrzeli się sytuacji finansowej przeglądając dane od 2013 roku. – Przed nami nowe otwarcie i wiele poważnych decyzji do podjęcia. Aby skutecznie działać, musimy zacząć od analizy budżetu i poznania naszej sytuacji, w jakim miejscu się znajdujemy. Jestem dobrej myśli. Mam nadzieję, że przy wsparciu gmin należących do Związku uda się rozwiązać problemy dotykające MZK – mówi Janusz Buda. Ostatecznie przyjęto sprawozdanie finansowe za 2016 r. Dokument trafi teraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej, a następnie pod obrady Zgromadzenia Delegatów MZK.

Ponadto członkowie Zarządu zapoznali się z możliwościami technicznymi Systemu elektronicznej obsługi pasażerów (e-bilet, system GPS, monitoring w autobusach, tablice informacyjne). – Chodzi nam głównie o informacje dotyczące szczegółowości uzyskanych danych. Czego możemy się dowiedzieć dzięki zastosowanym tutaj rozwiązaniom technicznym. Bez tej wiedzy trudno mówić m.in. o reorganizacji komunikacji i dostosowaniu jej jeszcze bardziej do potrzeb podróżnych – podkreśla Marcin Połomski, wiceburmistrz Rydułtów.

 

fot.

Od lewej: Marcin Połomski – wiceburmistrz Rydułtów, Dawid Topol – wiceburmistrz Pszowa, Janusz Buda – wiceprezydent Jastrzębia-Zdroju, Mirosław Szymanek – wójt Mszany, Benedykt Lanuszny – dyrektor Biura MZK.