Dekomunizacja ulic. Cztery nazwy zmienione

Ulice: Hanki Sawickiej, Józefa Wieczorka, Pawła Findera i Świerczewskiego zmieniły nazwy odpowiednio na Żołnierzy Niezłomnych, gen. Władysława Andersa, Józefa Rymera i Niepodległości. Obowiązek dokonania zmian nałożyła na samorządy ustawa dekomunizacyjna.

Odpowiednia uchwała Rady Miasta weszła w życie 17 marca. Zmianą danych objętych zostało łącznie 580 adresów, pod którymi zameldowanych jest około 1600 osób, a siedzibę mają 63 firmy i instytucje.

Zmianom podlegają wyłącznie nazwy ulic, natomiast numery porządkowe budynków oraz numery poszczególnych lokali mieszkalnych zachowują swoją dotychczasową numerację. Ważność zachowują również dokumenty zawierające dotychczasowy adres.