Spotkanie poświęcone zasadom pozyskiwania wsparcia na badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.

Spotkanie odbędzie się 20 kwietnia w godz. 9.00 – 14.00 – Wodzisław Śląski, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna, ul. Ignacego Daszyńskiego 2.

Udział w spotkaniu skierowany jest do osób zainteresowanych powyższą tematyką. Wstęp na spotkanie jest bezpłatny.

Aby wziąć udział w spotkaniu, należy zarejestrować się na str. www : https://scp-slask.pl/register/form/17

W trakcie spotkań omówiona zostanie dokumentacja konkursowa: kryteria wyboru i oceny projektów, kwalifikowalność wydatków, zasady prawidłowej realizacji oraz trwałości projektu, nadużycia finansowe, a także zasada dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz mechanizm racjonalnych usprawnień.

Strona www organizatora: http://scp-slask.pl/czytaj/spotkanie_1_2_wodzislaw_slaski