Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zaprasza na spotkanie informacyjne dla beneficjentów Poddziałania 8.2.3 Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników, którzy przygotowują się do podpisania umów. 

Spotkanie odbędzie się 5 kwietnia 2017 roku w godz. 11:00-13:00 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, ul. Kościuszki 30, II piętro, sala 222b

Tematyka spotkania:

  • procedura podpisania umowy w ramach Poddziałania 8.2.3,
  • najczęściej popełniane błędy w sporządzaniu załączników do umowy,
  • zasady sporządzania harmonogramu składania wniosków o płatność,
  • odpowiedzi na pytania uczestników, indywidualne konsultacje , przygotowywanie harmonogramów.

Udział w spotkaniu jest przeznaczony dla wyłącznie beneficjentów Poddziałania 8.2.3.

 

Szczegółowe informacje dostępne są na str. www: https://rpo.wup-katowice.pl/czytaj/spotkanie_informacyjne_dla_beneficjentow_przygotowujacych_sie_do_podpisania_umowy_w_ramach_poddzialania_8_2_3_rpo_wsl_2014_2020_20170330